070 056 85 33 info@bazfirma.com
United Kingdom Sweden Poland United Arab Emirates

Usługi

  • Konsultacja  inwestycji w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, nieruchomości, transport.
  • Konsultacje techniczne i wsparcie w dziedzinie budownictwa.
  • Tłumaczenie i objaśnienie specyfikacji, rysunków, arkuszy danych.
  • Pomoc w spotkaniach i dyskusjach w języku (angielskim, szwedzkim, polskim, arabskim).

Poznań_University_of_Technology

Czynność:

  • Usługi wsparcia inwestycyjnego z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  • Doradztwo techniczne w budownictwie i inżynierii lądowej
  • Tłumaczenie i interpretacja (Angielski, szwedzki, polski, arabski)